اموزش مدیریت ربات ساخته شده با سرور حاجی روبوت (hajirobot)

در اینجا اموختیم که چطوری باید یک ربات رو بسازیم و به سرور متصل کنیم حالا در این اموزش رباتمون رو میخوام مدیریت کنیم!