طرح جدید و شماره از کشور های جدید


دوستان حتما از این طرح خوشتون میاد چون خیلی ویژس


هر 4 عدد شماره مجازی امریکا 3 هزار تومان کارت به کارت و اگر کسی خواست شارژ بده (5 تومان شارژ